Vlinder Applicatie
 
Hoe registreren?
Vul het formulier rechts in om je te registreren als waarnemer voor het dagvlinder project. Registratie is gratis, eenvoudig en vereist om waarnemingen te kunnen invoeren. Na je registratie kan je beginnen met het ingeven van losse waarnemingen of zul je voor het ingeven van steekproefhokken of voor het monitoringsproject het INBO moeten contacteren voor het toekennen van een of meerdere steekproefhokken en/of routes aan uw account.

Registratie velden
Gebruikersnaam
Verplicht: De gebruikersnaam is de naam waarmee je na registratie kan inloggen en is maximaal 15 karakters lang. De gebruikersnaam is niet meer wijzigbaar.

Paswoord
Verplicht: Je paswoord moet minstents 6 karakters lang zijn. Het paswoord kan nog gewijzigd worden na registratie.

Confirmeer
Verplicht: Geef het paswoord opnieuw in ter confirmatie.

E-mail
Verplicht: Geef een geldig e-mail.

Voornaam & Familienaam
Verplicht: Geef je echte voor- en familienaam op.

Waarom registreren?
Als geregistreerde gebruiker kunnen we makkelijker contact met u opnemen, bijvoorbeeld om bepaalde waarnemingen te verifiëren. Voor uzelf wordt het ook makkelijker om uw waarnemingen terug te vinden en krijgt u toegang tot een aantal rapporten.
Nieuwe waarnemer
Zodra je account aangemaakt is kan je waarnemingen beginnen in te voeren.